Vetlog
Image default
Computers / Internet / Searching

Online marketing is voor webshops onmisbaar

Het belang van fysiek contact voor klanten via websites

Het ontbreken van een fysiek contact tussen de klant en de winkelier in een webshop is een van de verschillen tussen een fysieke winkel en een online webshop. In een fysieke winkel word je verwelkomd door een verkoopmedewerker die je probeert te overtuigen een bepaald artikel af te nemen. Het ontbreken van dit fysieke contact heeft webshops ertoe gebracht de online klantervaring op een dusdanige manier in te richten, dat de bezoeker toch wordt verleid om een artikel of dienst aan te schaffen. 

Social proofing biedt vele uitkomsten voor webshops

Een van de technieken om klanten te verleiden is social proofing. Een webshop kan gebruik maken van het vertonen van de meest populaire artikelen, het bedrijf laat zien welke andere producten kopers van soort gelijke artikelen die je hebt gekocht. Op deze manier wordt de keuze van de bezoeker bevestigd en wordt hij verleid te kopen, wat dan weer leidt tot een positief effect op de conversie.

Chatrobots kunnen de klant overhalen om een conversie te verrichten

Het aanbieden van een chat mogelijkheid kan ook helpen om bezoekers in een webshop net een beetje meer advies te geven zodat de online koop bevorderd wordt. In de meeste gevallen wordt deze mogelijkheid gegeven in het kritische deel van het online koopproces zoals in de winkelwagen. Op het moment dat er vastgesteld wordt dat de klant dreigt af te haken kan er een chatmogelijkheid worden aangeboden. Dergelijke toepassingen kunne dan de conversie verhogen. Hetzelfde geldt ook voor de mogelijkheid een telefoonnummer achter te laten zodat de webshop dan terug kan bellen.

Chatrobots of virtuele medewerkers kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het online advies geven. Doorgaans worden deze chatrobots voornamelijk ingezet voor costumerservice, maar het commercieel insteken hiervan is heel goed mogelijk. 

https://www.teamnijhuis.nl