Vetlog
Image default
Gezondheid

Angst & Paniek, alles wat je moet wetne

Angst en paniek zijn gevoelens die iedereen wel eens ervaart. Het zijn normale reacties van ons lichaam op situaties die als bedreigend worden ervaren. Soms echter, kunnen deze gevoelens zodanig hevig worden dat ze ons dagelijks leven gaan beheersen. In dit artikel bespreken we wat angst en paniek zijn, wat de oorzaken kunnen zijn en hoe we ermee om kunnen gaan.

Heb je last van angst? Dan is het goed om met een angst en stress coach aan de slag te gaan.

Wat is angst?

Angst is een natuurlijke reactie op een mogelijk gevaarlijke situatie. Het is een gevoel dat ons waarschuwt en ons in staat stelt om adequaat te reageren op gevaar. Bij angst wordt het sympathische zenuwstelsel geactiveerd, wat leidt tot verhoogde hartslag, snellere ademhaling en een verhoogde alertheid. Dit alles stelt ons in staat om snel te handelen als dat nodig is.

Angst kan echter ook onterecht zijn, zoals bij een fobie. Een fobie is een irrationele angst voor een bepaald object, dier of situatie. Bijvoorbeeld een angst voor spinnen, hoogtes of kleine ruimtes. Deze angst kan zo hevig zijn dat het dagelijks leven erdoor beïnvloed wordt.

Wat is paniek?

Paniek is een hevige vorm van angst die gepaard gaat met lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen, zweten, trillen en duizeligheid. Het kan optreden als reactie op een bepaalde situatie of gebeurtenis, maar het kan ook zonder duidelijke aanleiding optreden. Mensen die regelmatig paniekaanvallen hebben, lijden vaak aan paniekstoornis.

Paniekaanvallen kunnen heel eng zijn en veel mensen die er last van hebben zijn bang om in het openbaar een aanval te krijgen. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag, wat op lange termijn kan leiden tot een beperking van het dagelijks functioneren.

Oorzaken van angst en paniek

Angst en paniek kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is er een duidelijke aanleiding, zoals een traumatische gebeurtenis. In andere gevallen is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen en lijkt de angst uit het niets te komen.

Erfelijkheid speelt ook een rol bij angststoornissen. Als er in de familie gevallen van angststoornissen voorkomen, is de kans groter dat iemand er zelf ook last van krijgt.

Levensgebeurtenissen zoals een scheiding, verhuizing, verlies van werk of dierbare kunnen ook angst veroorzaken. Stressvolle gebeurtenissen kunnen ons gevoeliger maken voor angst en paniek.

Behandeling van angst en paniek

Er zijn verschillende behandelingen voor angst en paniek. De meest effectieve behandeling is cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT richt zich op het veranderen van gedachten en gedrag die de angst in stand houden. De therapie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals ontspanningsoefeningen, exposuretherapie en cognitieve herstructurering.

Bij exposuretherapie wordt iemand geleidellijk aan de situatie blootgesteld waar hij of zij bang voor is, onder begeleiding van een therapeut. Door de confrontatie met de angstige situatie aan te gaan, leert iemand dat de angst niet reëel is en dat hij of zij de situatie aankan.

Medicatie kan ook worden voorgeschreven voor angst en paniek. Anti-depressiva en anti-angstmedicijnen kunnen helpen om de symptomen te verminderen en de angst te beheersen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat medicatie geen blijvende oplossing is en dat het alleen in combinatie met therapie effectief kan zijn.

Naast therapie en medicatie kunnen bepaalde leefstijlveranderingen ook helpen om angst en paniek te verminderen. Voldoende slaap, gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en ontspanningsoefeningen zoals yoga of meditatie kunnen bijdragen aan een betere mentale gezondheid.