Vetlog
Image default
Onderwijs

Kunsteducatie op een Cultuurprofielschool

Wat is een cultuurprofielschool? 

Een cultuurprofielschool is een school waar kunst- en cultuuronderwijs extra centraal staan. Cultuurprofielschool is ook een kwaliteitskeurmerk wat toegekend wordt aan scholen die werken volgens de richtlijnen van de cultuurprofielscholen. De Cultuurprofielscholen werken vanuit een sterke visie over kunst en onderwijs. Ze geloven dat kunst eigenheid stimuleert, creativiteit en spelgedrag en dat kunstonderwijs veiligheid stimuleert omdat de sfeer op school beter wordt door kunstwerken aan de muur. Het maakproces kan ook een proces zijn waarin veel samengewerkt wordt. Daarnaast kun je trots zijn op  je eigen kunstwerken en helpt het cultuuronderwijs zo bij het bevestigen van de eigen identiteit. Cultuurprofielscholen kenmerken zich door een onderzoekende en ondernemende houding. Bij de Cultuurprofielscholen ontwikkelen leerlingen zich verder in de kunstvakken. 

Criteria van een cultuurprofielschool

Je bent niet zomaar een cultuurprofielschool. Daarvoor moet je aan bepaalde criteria voldoen. Welke criteria dat zijn is niet direct helder op de website van de stichting. Maar wij zochten het op voor je. In een pdf online vonden we de criteria voor de cultuurprofielschool. In de criteria komt naar voren dat het belangrijk is om een visie te hebben op kunst- en cultuureducatie. Daarnaast is het belangrijk dat deze visie uitgewerkt is binnen de school en dat docenten hier ook achter staan. Het is ook van belang dat de visie samenhangend is. Het is niet nodig dat de visie in alle vakken terug te zien is. Het kunsteducatie beleid moet ook geëvalueerd worden binnen de school en telkens verbeterd. Om de kunsteducatie uit te voeren onderhoud de school relaties met culturele aanbieders, zoals Kleinkunstig.

Kunsteducatie

Kunsteducatie op een Cultuurprofielschool is een beetje anders dan op normale middelbare scholen. Cultuurprofielscholen moeten immers kunnen verantwoorden welke doelen zij probeerden te behalen, waarom, welke activiteiten ze daarvoor inzetten, hoe ze meten of deze doelen behaald zijn en hoe ze daarop reflecteren. Kunsteducatie op een Cultuurprofielschool vraagt dus meer visie op kunsteducatie dan kunsteducatie op een normale middelbare school. Er wordt gestreefd naar meer samenhang in het kunstprogramma op een Cultuurprofielschool. Dat is in het kort hoe kunsteducatie op een Cultuurprofielschool werkt. Een laatste punt van belang is dat Cultuurprofielscholen moeten communiceren over hun kunst- en cultuurbeleid. Ze stralen naar buiten uit dat kunsteducatie centraal staat bij hen op school. 

 

https://www.kleinkunstig.nl