Vetlog
Image default
Aanbiedingen

Laat u niet voor de gek houden door de aannemer

“Ik weet dat de helft van mijn advertentiebudget verspild is, maar ik weet niet welke”, zei John Vanamaker, de vader van de moderne reclame, een legendarische Amerikaanse koopman en een revolutionair in de handel. Deze man wist het een en ander van adverteren. In 1879 was hij de eerste ter wereld die reclame maakte voor een paginagrote krant en later, ook de eerste ter wereld, die een fulltime tekstschrijver inhuurt om een ​​reclametekst voor hem te schrijven.

John Vanamaker bracht veel innovaties op de markt die nu de standaard zijn in de zakelijke praktijk. Hij creëerde en populariseerde het prijskaartje, implementeerde een geld-terug-garantie en nog veel meer.

Ondanks dat hij de effectiviteit van advertenties begreep, had John geen idee hoe deze effectiviteit kan worden gemeten, hoe hij kan voorspellen en vooral hoe hij kosten kan optimaliseren. Er zijn 100 jaar verstreken sinds zijn dood, en de meeste moderne ondernemers behandelen reclame op dezelfde manier als meneer Vanamaker.

Voor reclamebureaus schept dit vrij gunstige voorwaarden, wanneer ze de kans krijgen om niet alleen de mate van hun verantwoordelijkheid te verminderen bij onbevredigende resultaten van het werk, maar ook om het aanvankelijk op een verkeerde manier aan te pakken. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de aanwezigheid op de internetadvertentiemarkt van een groot aantal incompetente specialisten die veel meer beloven dan in principe mogelijk is, en uiteindelijk een hulpeloos gebaar maken en tevergeefs het geld van klanten verspillen. Hoe kunt u voorkomen dat u het slachtoffer wordt van fraude op de markt voor digitale diensten? Hoe dilettanten in internetmarketing te identificeren en ervoor te zorgen dat het bureau of de ingehuurde freelancespecialisten professionals zijn en al het mogelijke doen om zakelijke doelen van hun kant te bereiken?

Drie hoofdprincipes van succesvolle interactie

Een goed gebouwd interactiesysteem, dat 3 hoofdcomponenten bevat, helpt controversiële punten te vermijden en de interactie met promotiespecialisten efficiënter te maken:

 • Competente doelen stellen in overeenstemming met zakelijke doelstellingen.
 • Evaluatie van resultaten op basis van correct geselecteerde prestatie-indicatoren.
 • Communicatie tijdens het werk.

Laten we elk onderdeel in meer detail bekijken.

Over doelen

Ondernemers streven er meestal naar om winst te maken met elke roebel die in het bedrijf wordt geïnvesteerd. Dus het hoofddoel van elk bedrijf nastreven – winst maken. Ze gebruiken marketing primair om de verkoop te stimuleren, en 90% van de bedrijfsleiders formuleert de taak voor marketeers meestal als volgt: “We hebben zo snel mogelijk zoveel mogelijk verkopen nodig!”

Moeilijkheden van digitale bureaus

Professionele internetmarketeers met uitgebreide ervaring hebben altijd een meer gedetailleerde en diepgaande beschrijving van doelen nodig en stellen veel verhelderende vragen. Bijvoorbeeld: wat zijn de exacte gewenste verkoopvolumes? Wat zijn de minimumvoorwaarden die de cliënt acceptabel acht voor zichzelf? Hoe lang duurt het om een ​​aankoopbeslissing te nemen in de niche van een klant? En ook veel andere vragen. Als u zich tot specialisten wendt die, zonder details te specificeren, beloven in de nabije toekomst verkopen te realiseren, dan is het beter om zich tot iemand anders te wenden. Omdat een abstract doel dat niet gebonden is aan duidelijke deadlines en een specifieke branche niet kan worden gemeten, en dus niet kan worden bereikt. Marketingdoelen moeten meetbaar en haalbaar zijn. Hiervoor is er het SMART-principe van het stellen van doelen. SMART is een afkorting, waarbij elk van de letters een criterium aangeeft waarmee rekening moet worden gehouden bij het stellen van een doel. Volgens dit principe zou het doel moeten zijn:

 • Specific;
 • Measurable;
 • Achievable;
 • Relevant;
 • Timed.

Het doel van marketing ligt altijd buiten marketing. Er kan geen doel zijn om alleen te adverteren of gewoon een pagina op een sociaal netwerk te maken. Het doel kan zijn om de hoeveelheid inkomend verkeer gedurende een bepaalde periode te vergroten, of om de merkbekendheid met een bepaald percentage te vergroten.

Tip: Beantwoord de vragen van de aannemer zo volledig mogelijk bij het stellen van doelen. In dit geval is het voor een internetmarketeer gemakkelijker om een ​​oplossing aan te bieden die geschikt is voor uw bedrijf en om de meest nauwkeurige voorspelling van de prestatie te maken.

Efficiëntie-markering

Zodra de doelen zijn vastgesteld, is het nodig om benchmarks te identificeren die kunnen helpen bij het beoordelen van de huidige prestaties. Gebruik hiervoor de webanalysesystemen Yandex.Metrica en Google Analytics. Ze helpen u te begrijpen waar uw klanten vandaan kwamen, hoeveel gerichte acties ze hebben ondernomen, hoe ze zijn omgezet in kopers, op welk punt degenen die de aankoop hebben verlaten, en nog veel meer nuttige gegevens.

End-to-end-analyses helpen het probleem van John Vanamaker te vermijden en erachter te komen hoeveel van het geld dat in promotie wordt geïnvesteerd, verloren gaat. Technisch gezien gebeurt dit door middel van integratie tussen de site, CRM, chat, tracking, e-mail en Google of Yandex. We zullen niet in details treden, u moet gewoon weten dat de klant met end-to-end-analyse niet alleen verspreide gegevens over kanalen kan zien, ook offline, maar ook hoeveel geld er is ontvangen van elke advertentiecampagne en van elke bron. Dit is belangrijk omdat de online klantervaring niet lineair is. Het klanttraject om te kopen is vaak verwarrend. Alvorens een advertentiecampagne te lanceren, voeren professionele internetpromotiespecialisten dus:

 • Installatie van Google Analytics-tellers;
 • Op de site doelen stellen die overeenkomen met de fasen van de verkooptrechter en de klant naar een aankoop leiden, bijvoorbeeld: een aanvraag invullen, een terugbelopdracht bestellen, direct kopen en meer;
 • Call tracking installatie voor het volgen van klantoproepen;
 • Gegevens opvragen bij de klant over het gemiddelde aankoopbewijs, de kosten van een lead via verschillende kanalen, waaronder offline, de frequentie van oproepen en het aantal aankopen per maand, enzovoort.
 • Als de ingehuurde specialist al deze handelingen zelf initieert, is zijn expertise te vertrouwen.
 • De meest populaire statistieken voor het beoordelen van de effectiviteit van digitale communicatie

Tip: voordat u een campagne start, moet een promotiespecialist alle belangrijke verkoop- en advertentie-indicatoren kennen. Wees niet bang om zakelijke gegevens aan de aannemer te verstrekken, er zit altijd een vertrouwelijkheidsclausule in het contract.

Hoe te communiceren met een aannemer

Er zijn twee uitersten in klantgedrag die internetmarketeers beletten hun effectiviteit bij het leveren van promotiediensten te maximaliseren:

 • Doe alles naar eigen inzicht, u weet het beter.
 • Ik ken mijn zaken beter, je doet alles verkeerd.

Het eerste geval leidt tot tijdverlies voor publieksonderzoek, zoeken naar geschikte creatievelingen, blinde selectie van prestatie-indicatoren. De klant kent zijn product altijd beter, kent de doelgroep en zijn voorkeuren. Bij de start van het bedrijf moet u deze informatie zeker delen met degenen die uw advertentiecampagne hebben opgezet. Streng toezicht heeft ook een negatief effect op de samenwerking. De uitvoerder heeft een gevoel van wantrouwen bij de klant, de motivatie om iets te doen op basis van zijn professionele ervaring gaat verloren. De advertentiecampagne wordt immers vrijwel geheel door de klant zelf gevoerd. Het is onredelijk om met dit soort management een goed resultaat te eisen, omdat je de specialist in bedwang houdt en hem zijn competenties niet laat tonen.

De verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de klant en het bureau bij het werken aan internetpromotie

U hoeft zich niet te bemoeien met het werk van een specialist, maar het is erg handig om het te observeren. Hiervoor heeft de klant altijd toegang tot reclamebureaus en analysesystemen, toegang tot sociale netwerken en tot het administratieve paneel van de site. Als u plotseling geen toegang krijgt, proberen ze u hoogstwaarschijnlijk te misleiden. Ze vervangen het budget of helemaal geen reclamecampagne en worden niet gevoerd.

Tip: je ontvangt elke maand of meer voortgangsrapporten en leest hoeveel geld er is uitgegeven en welk resultaat is behaald. Alle indicatoren worden gegeven in dynamiek ten opzichte van voorgaande perioden. Let op de volledigheid van de gegevens, de doelmatigheid van de uitgevoerde werkzaamheden en hun impact op het resultaat. Raadpleeg de lijst met werken die in het contract zijn opgenomen en vraag om opheldering als iets niet duidelijk is.

Onthoud dat online promotie altijd een affiliate-baan is. U kent uw bedrijf heel goed, een internetmarketeer kent de methoden en technieken van promotie. Omhetpartnerschapzovruchtbaarmogelijktemaken, helptdit:

 • het verstrekken van de meest volledige informatie over uw bedrijf en openstaan ​​voor het verhelderen van vragen van een internetmarketeer;
 • vertrouwen in de uitvoerder bij het ontwikkelen van een strategie en tactieken voor promotie;
 • actieve deelname aan de goedkeuring van creatieven;
 • een uitleg vragen waarom het op deze manier wordt gedaan, en niet anders, je hebt alle recht, maar het voortdurend aanpassen van het werk van een specialist betekent dat het werk tot een mislukking leidt;
 • blijf verbonden tijdens de lancering en campagne.
 • Trends op de markt voor digitale diensten

Houd er rekening mee dat de resultaten mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar zijn. De interesse van het bureau voor hun vroege aanpak komt tot uiting in de frequentie van contacten met u, het voorstellen van nieuwe ideeën en het nakomen van alle beloften en afspraken. Houd er ook rekening mee dat succes niet altijd afhankelijk is van uw advertentie-instellingen. Er zijn externe factoren zoals concurrentie en seizoensgebonden recessie, factoren van uw bedrijfsprocessen, bruikbaarheid van de site, bedrijfspositie op internet, enz. Maar als er factoren zijn die de promotie belemmeren, waarschuwen bekwame specialisten altijd.

Korte samenvatting

Dus, welke acties van de aannemer kunnen dienen als indicatoren van zijn bekwaamheid voor de klant:

 • een groot aantal verhelderende vragen aan het begin van het werk;
 • hulp bij het stellen van meetbare en haalbare doelen;
 • installatie van en werken met webanalysesystemen;
 • toegang verschaffen tot reclamebureaus zonder aanvullende herinneringen;
 • regelmatige rapporten over het uitgevoerde werk, de resultaten en kosten;
 • gedetailleerde gedetailleerde antwoorden op uw vragen.

Gevolgtrekking

Online bedrijfspromotie is een lang proces. Met een competente en consistente aanpak zal het zeker stabiele resultaten opleveren. U moet echter begrijpen dat ze altijd grotendeels afhangen van uw bereidheid om u onder te dompelen in het werkproces. Het is niet voldoende om alleen een overeenkomst te sluiten met een bureau en het volledig te vertrouwen.

Zoals u weet, “vertrouw maar verifieer”. Probeer altijd bevestiging te zien dat ook de aannemer van zijn kant alles in het werk stelt om de gewenste prestatie te realiseren.

Neem contact met ons op en we bespreken verschillende mogelijkheden.

E-mail: info@webdevelopmentapp.com

BE: +32 499 41 46 24

Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, Belgie

webdesign antwerpen

webdeveloper

https://webdevelopmentapp.com/nl/