Vetlog
Image default
Aanbiedingen

Wordt U Gepest Door Big Brother?

Het lijkt erop dat we de laatste jaren in het nieuws ontzettend veel te horen krijgen over pesten. Helaas zijn er maar weinigen onder ons die niet op een bepaald moment in ons leven te maken hebben gehad met pesten – soms zijn wij degene die gepest wordt en soms zijn wij degene die de daden van vervolging begaat. Bij dit agressieve optreden is er bijna altijd sprake van een onevenwichtige machtsverhouding. Soms is dat gebrek aan evenwicht concreet, bijvoorbeeld door iemand te pesten die kleiner en zwakker is. In andere omstandigheden is het gewoon de perceptie van iemand die meer macht heeft, zoals je geïntimideerd voelen door degenen die je populairder vindt dan jij. Pesten kan zich uiten in het gebruik van geweld, bedreigingen of dwang, maar hoe het ook wordt geuit, het resultaat leidt tot misbruik en/of intimidatie. Daarnaast kan dit ook op verschillende plekken gebeuren zoals top 5 pretparken nederland. Lees daarom gauw verder!

Pesten wordt meestal herhaald of de dreiging van herhaling is bijna constant

Pesten wordt meestal herhaald of de dreiging van herhaling is bijna constant, waardoor de psyche van de gepeste wordt aangetast. De redenen zijn legio, maar nooit te rechtvaardigen. Vaak komt het voort uit de dreiging van een fysieke confrontatie, maar vaker is het een reeks psychologische aanvallen die uiteindelijk gevolgen hebben voor de gepeste persoon. Enkele specifieke voorbeelden van psychologisch pesten zijn opzettelijke vervreemding van een groep, het verspreiden van geruchten en verbaal geweld, maar dit zijn slechts enkele methoden die door pesters worden gebruikt.

Met de komst van de 21e eeuw is natuurlijk ook het cyberpesten gekomen

Met de komst van de 21e eeuw is natuurlijk ook het cyberpesten gekomen, met name via de sociale media. Deze vorm van pesten heeft het mogelijk gemaakt om anderen te pesten zonder zelfs maar in hun aanwezigheid te zijn. Er zijn zelfs talloze gevallen bekend van mensen die worden gepest door anderen die zij nooit hebben ontmoet.

Tragisch genoeg is de nationale aandacht voor de correlatie tussen pesten en zelfmoord onder tieners op de voorgrond getreden. Volgens de Centers for Disease Control is zelfmoord met 4.400 zelfmoorden per jaar de derde doodsoorzaak onder tieners, en uit een studie van Yale over pesten bleek dat tieners die gepest worden 2 tot 9 keer meer kans hebben om zelfmoord te plegen dan andere tieners. Maar al te vaak beschouwen de ouders van pestkoppen het als kinderachtig gedoe, en verwachten de ouders van degenen die gepest worden dat zij het gewoon van zich afschudden door een “laat het niet op je zitten”-aanpak te kiezen. De nationale statistieken betreffende pesten en de gevolgen ervan geven aan dat het NIET gewoon kinderachtig is, en dat het zich heeft ontwikkeld tot een niveau waarop veel kinderen het niet gewoon kunnen negeren.

Het is betreurenswaardig dat bijna iedereen wel eens is gepest

Het is betreurenswaardig dat bijna iedereen wel eens is gepest. Meestal gebeurt dat onder kinderen, maar dat sluit niet uit dat volwassenen door andere volwassenen worden gepest. We zien dit veel bij Big Brother – politici of anderen die een machtspositie bekleden. In dergelijke omstandigheden wordt het pesten rankisme genoemd, dat gebaseerd is op het concept van een hiërarchisch systeem dat wordt gebruikt om misbruik te maken van iemands positie binnen dat systeem. Het komt neer op machtsmisbruik.

Een van de meest voorkomende uitingen van rancune, en de uiting waaraan het grootste aantal mensen wordt blootgesteld, is de rechtshandhaving. Iedereen die ooit een bekeuring heeft gekregen, heeft dit waarschijnlijk aan den lijve ondervonden. Het begint met de schaamte om aan de kant te worden gezet – al die andere automobilisten die je aanstaren terwijl je langs de kant van de weg zit. Het is te vergelijken met alle kinderen aan de lunchtafel die lachen terwijl de pestkop van groep negen je acne belachelijk maakt.

Wanneer de agent je begint te ondervragen met vragen als

Wanneer de agent je begint te ondervragen met vragen als, Weet je hoe snel je reed? of Heb je gedronken? doet de ongelijke macht die je ervaart denken aan een kind dat groter is dan jij en in je gezicht leunt en dreigementen en vervelende opmerkingen naar je slingert. Zelfs de nevenschikking is hetzelfde – jij zit in je auto terwijl de politieman over je heen staat en antwoorden eist.

Er kan een parallel worden getrokken met betrekking tot zelfs fysiek pesten tijdens een verkeerscontrole. De gemiddelde persoon zal behoorlijk nerveus zijn omdat hij of zij weet dat één glas wijn of de geringste aanwijzing dat je niet meewerkt en de agent kan je in de handboeien slaan en je achter in zijn auto gooien. Ik ben al heel lang advocaat, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die het leuk vindt om in hechtenis te worden genomen.

Ik geloof dat kinderen die gepest worden

Ik geloof dat kinderen die gepest worden, soms zelf ook opgroeien tot pestkoppen, en ik denk dat dit vooral geldt voor agenten. Zij dragen een pistool dat de meeste mensen onmiddellijk in een beangstigende positie brengt en een badge die hun de macht geeft om je te arresteren als je hen alleen maar wilt vragen waarom je bent aangehouden. Eenvoudige vragen kunnen worden opgevat als oncoöperatief en kunnen leiden tot een arrestatie. Zelfs politieagenten die met altruïstische bedoelingen bij de politie beginnen, kunnen afgestompt raken en vergeten dat zij te maken hebben met mensen die volgens de grondwet bepaalde vrijheden genieten. Zodra de ordehandhavers iedereen op dezelfde manier gaan bekijken, als een crimineel die probeert ergens mee weg te komen, wordt het in hun eigen geest gemakkelijker om hun wettelijk toegestane onderdrukking te rechtvaardigen.

Dit soort oneerlijkheid in ons rechtssysteem

Dit soort oneerlijkheid in ons rechtssysteem is de reden waarom ik een verkeersboete advocaat ben. Ik geloof sterk in het opkomen voor de bescherming van individuele burgerlijke vrijheden. Ik heb het gevoel dat er de laatste jaren veranderingen zijn opgetreden in de verkeerswetgeving, evenals in sommige andere gebieden van de wet, die onze persoonlijke vrijheden ernstig hebben aangetast. Hoewel er altijd politieagenten zijn geweest die zich gedroegen alsof zij op macht belust waren, lijkt er tegenwoordig bij de wetshandhavers meer sprake te zijn van een wij-tegen-hen-mentaliteit.

Ongeacht de mentaliteit van een politieagent, is het nog steeds een ernstige inbreuk op de burgerlijke vrijheden om een burger in het algemeen lastig te vallen wegens zijn ras, godsdienst, grootte, rijgewoonten of vermeende rijgewoonten. Bijgevolg, als u denkt dat u te maken hebt gehad met één van de intimidatiepraktijken die ik hier heb vermeld bij het krijgen van een verkeersboete, bel dan ons kantoor voor een gratis consultatie op 954-967-9888.

https://ticketforsale.nl/