Vetlog
Image default
Computers / Internet / Searching

Keuzes door bedrijven

Bedrijven komen net uit een hele slechte tijd. De economie was slecht waardoor de vraag aanzienlijk afnam. Hierdoor nam de omzet ook af waardoor bedrijven te kampen kregen met te weinig geld en te hoge kosten. Bedrijven die wilde blijven bestaan moesten zich aanpassen om te kunnen overleven in de vervelende situatie waar ze zich in verkeerde. Dit konden ze op verschillende manieren doen.

Ten eerste was het belangrijk om de kosten te dempen om zo de lagere omzet aan te kunnen. Dit kan je op verschillende manieren doen. Het dempen van de inkoopkosten kan worden gedaan door een leverancier te vinden die een lagere prijs hanteert. De leveranciers bevinden zich ook in een slechte economische tijd waardoor die ook meer met elkaar zullen moeten concurreren. Daarom zal je zien dat de leveranciers lagere prijzen zullen gaan hanteren. Daarnaast kan er ook in de personeelskosten worden geminderd. Er is minder vraag naar producten en diensten waardoor er dus minder personeel nodig is om de vraag aan te kunnen. Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen om afdelingen op te heven en zich vooral te focussen op de core business. Dit had als gevolg dat sommige mensen een nieuwe functie kregen op een andere afdeling. Vaak had dit wel als gevolg dat ze minder gingen verdienen. Hier waren veel werknemers wel blij want het kon ook voorkomen dat ze hun baan kwijtraakte. Als werknemers dan toch hun baan kwijtraken, kunnen ze een outplacementbureau inschakelen om zo weer sneller aan een baan te komen. Als door de verslechtering van de economie de werknemers slecht worden behandeld is het handig om als werknemers de arbodienst in te schakelen om hier zo wat aan te kunnen doen. Al met al zijn er verschillende dingen waar een bedrijf en de werknemers mee te maken krijgen.

https://loopbaannederland.nl